Gina Tour
Gina Tour
Youtube FaceBook  wideee.itn@gmail.com

THAM QUAN HỒ CHÍ MINH 1 NGÀY

 
 • Mã chương trình: HCM01
 • Thời gian: 1 ngày
 • Điểm khởi hành: HỒ CHÍ MINH
 • Điểm đến: HỒ CHÍ MINH
 • Khởi hành: 01/05,02/05,03/05,04/05,...
390.000 VNĐ

Thời gian: 01 ngày / Phương tiện: Ô tô / Khởi hành: hàng ngày

BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH - DINH ĐỘC LẬP - NHÀ THỜ ĐỨC BÀ - BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ

ăn trưa
BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH - DINH ĐỘC LẬP - NHÀ THỜ ĐỨC BÀ - BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ

Sáng: 08h00: Xe và hướng dẫn viên đón tại điểm hẹn đi tham quan :

 •  Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh - là bảo tàng chuyên đề nghiên cứu, sưu tầm, lưu trữ, bảo quản và trưng bày những tư liệu, hình ảnh, hiện vật về những chứng tích tội ác và hậu quả của các cuộc chiến tranh mà các thế lực xâm lược đã gây ra đối với Việt Nam.
 • Dinh Độc Lập (Dinh Thống Nhất) - công trình kiến trúc nổi tiếng ở Tp.Hồ Chí Minh. Hiện nay, nó đã được Thủ tướng chính phủ Việt Nam xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.
 • Nhà thờ Đức Bà - một tuyệt tác kiến trúc tạo nên diện mạo đô thị Sài Gòn – Tp.Hồ Chí Minh. Công trình cũng ghi nhận sự du nhập, giao lưu và tiếp biến của hai nền văn hóa Đông - Tây.
 • Bưu điện Thành phố - là công trình cổ có hơn 120 năm tuổi.

11h30: Ăn trưa. Nghỉ ngơi.

Tiếp tục chương trình tham quan buổi chiều.

 • Bảo tàng Hồ Chí Minh - Bến cảng Nhà Rồng - nơi lưu giữ những ký ức về chủ tịch Hồ Chí Minh với miền Nam Việt Nam, nơi Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước.
 • Chùa Giác Lâm – là ngôi chùa “lớn tuổi” nhất khu vực Đông Nam Bộ.
 • Miếu Bà Thiên Hậu quận 5 - công trình kiến trúc thờ phụng đặc trưng của người Hoa.

17h00: Trả khách tại điểm đón. Kết thúc chương trình.

STT Ngày đi Ngày về Số ngày Giá
1 01-05-2020 02-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
2 02-05-2020 03-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
3 03-05-2020 04-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
4 04-05-2020 05-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
5 05-05-2020 06-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
6 06-05-2020 07-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
7 07-05-2020 08-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
8 08-05-2020 09-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
9 09-05-2020 10-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
10 10-05-2020 11-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
11 11-05-2020 12-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
12 12-05-2020 13-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
13 13-05-2020 14-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
14 14-05-2020 15-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
15 15-05-2020 16-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
16 16-05-2020 17-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
17 17-05-2020 18-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
18 18-05-2020 19-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
19 19-05-2020 20-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
20 20-05-2020 21-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
21 21-05-2020 22-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
22 22-05-2020 23-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
23 23-05-2020 24-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
24 24-05-2020 25-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
25 25-05-2020 26-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
26 26-05-2020 27-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
27 27-05-2020 28-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
28 28-05-2020 29-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
29 29-05-2020 30-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
30 30-05-2020 31-05-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
31 31-05-2020 01-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
32 01-06-2020 02-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
33 02-06-2020 03-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
34 03-06-2020 04-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
35 04-06-2020 05-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
36 05-06-2020 06-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
37 06-06-2020 07-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
38 07-06-2020 08-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
39 08-06-2020 09-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
40 09-06-2020 10-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
41 10-06-2020 11-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
42 11-06-2020 12-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
43 12-06-2020 13-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
44 13-06-2020 14-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
45 14-06-2020 15-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
46 15-06-2020 16-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
47 16-06-2020 17-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
48 17-06-2020 18-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
49 18-06-2020 19-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
50 19-06-2020 20-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
51 20-06-2020 21-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
52 21-06-2020 22-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
53 22-06-2020 23-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
54 23-06-2020 24-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
55 24-06-2020 25-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
56 25-06-2020 26-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
57 26-06-2020 27-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
58 27-06-2020 28-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
59 28-06-2020 29-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
60 29-06-2020 30-06-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
61 30-06-2020 01-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
62 01-07-2020 02-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
63 02-07-2020 03-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
64 03-07-2020 04-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
65 04-07-2020 05-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
66 05-07-2020 06-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
67 06-07-2020 07-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
68 07-07-2020 08-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
69 08-07-2020 09-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
70 09-07-2020 10-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
71 10-07-2020 11-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
72 11-07-2020 12-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
73 12-07-2020 13-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
74 13-07-2020 14-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
75 14-07-2020 15-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
76 15-07-2020 16-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
77 16-07-2020 17-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
78 17-07-2020 18-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
79 18-07-2020 19-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
80 19-07-2020 20-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
81 20-07-2020 21-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
82 21-07-2020 22-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
83 22-07-2020 23-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
84 23-07-2020 24-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
85 24-07-2020 25-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
86 25-07-2020 26-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
87 26-07-2020 27-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
88 27-07-2020 28-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
89 28-07-2020 29-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
90 29-07-2020 30-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
91 30-07-2020 31-07-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
92 31-07-2020 01-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
93 01-08-2020 02-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
94 02-08-2020 03-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
95 03-08-2020 04-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
96 04-08-2020 05-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
97 05-08-2020 06-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
98 06-08-2020 07-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
99 07-08-2020 08-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
100 08-08-2020 09-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
101 09-08-2020 10-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
102 10-08-2020 11-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
103 11-08-2020 12-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
104 12-08-2020 13-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
105 13-08-2020 14-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
106 14-08-2020 15-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
107 15-08-2020 16-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
108 16-08-2020 17-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
109 17-08-2020 18-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
110 18-08-2020 19-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
111 19-08-2020 20-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
112 20-08-2020 21-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
113 21-08-2020 22-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
114 22-08-2020 23-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
115 23-08-2020 24-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
116 24-08-2020 25-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
117 25-08-2020 26-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
118 26-08-2020 27-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
119 27-08-2020 28-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
120 28-08-2020 29-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
121 29-08-2020 30-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
122 30-08-2020 31-08-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ
123 31-08-2020 01-09-2020 1 ngày 0 đêm 990.000 VNĐ

Chi tiết dịch vụ

* Giá tour bao gồm:

 • Xe du lịch ĐỜI MỚI, hệ thống máy lạnh đưa đón tại khách sạn
 • Hướng dẫn viên suốt tuyến
 • Vé tham quan suốt tuyến theo chương trình.
 • Ăn trưa theo ẩm thực đại phương
 • Bảo hiểm: Trọn tour theo quy định của bảo hiểm Bảo Việt 10.000.000 đ/vụ
 • Nước Suối: 500ml /người/ngày

* Không bao gồm:

 • Thuế VAT 10% (Chỉ tính khi quý khách yêu cầu xuất hóa đơn GTGT)
 • Các chi phí cá nhân, chi phí ngoài chương trình
 • Ăn uống ngoài chương trình, điện thoại, giặt là, các chi phí cá nhân khác.Cảm nhận khách hàng Viết đánh giá