LỊCH KHỞI HÀNH

Bạn đang lên kế hoạch du lịch trong năm mới cùng gia đình và bạn bè chưa? Hãy cùng Ginatour tham khảo những điểm đến hấp dẫn nhé.
Chọn tour để tham khảo chương trình
STT Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá
1 ĐI NGA SIÊU TIẾT KIỆM 2020 12-11-2020 20-11-2020 8 ngày 7 đêm 42.900.000 VNĐ ĐẶT NGAY
2 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 01-11-2020 04-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
3 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 02-11-2020 05-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
4 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 03-11-2020 06-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
5 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 04-11-2020 07-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
6 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 05-11-2020 08-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
7 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 06-11-2020 09-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
8 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 07-11-2020 10-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
9 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 08-11-2020 11-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
10 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 09-11-2020 12-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
11 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 10-11-2020 13-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
12 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 11-11-2020 14-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
13 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 12-11-2020 15-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
14 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 13-11-2020 16-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
15 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 14-11-2020 17-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
16 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 15-11-2020 18-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
17 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 16-11-2020 19-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
18 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 17-11-2020 20-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
19 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 18-11-2020 21-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
20 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 19-11-2020 22-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
21 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 20-11-2020 23-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
22 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 21-11-2020 24-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
23 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 22-11-2020 25-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
24 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 23-11-2020 26-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
25 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 24-11-2020 27-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
26 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 25-11-2020 28-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
27 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 26-11-2020 29-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
28 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 27-11-2020 30-11-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
29 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 28-11-2020 01-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
30 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 29-11-2020 02-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
31 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 30-11-2020 03-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
STT Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá
1 ĐI NGA SIÊU TIẾT KIỆM 2020 17-12-2020 25-12-2020 8 ngày 7 đêm 42.900.000 VNĐ ĐẶT NGAY
2 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 01-12-2020 04-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
3 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 02-12-2020 05-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
4 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 03-12-2020 06-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
5 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 04-12-2020 07-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
6 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 05-12-2020 08-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
7 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 06-12-2020 09-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
8 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 07-12-2020 10-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
9 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 08-12-2020 11-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
10 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 09-12-2020 12-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
11 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 10-12-2020 13-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
12 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 11-12-2020 14-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
13 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 12-12-2020 15-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
14 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 13-12-2020 16-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
15 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 14-12-2020 17-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
16 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 15-12-2020 18-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
17 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 16-12-2020 19-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
18 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 17-12-2020 20-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
19 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 18-12-2020 21-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
20 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 19-12-2020 22-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
21 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 20-12-2020 23-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
22 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 21-12-2020 24-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
23 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 22-12-2020 25-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
24 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 23-12-2020 26-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
25 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 24-12-2020 27-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
26 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 25-12-2020 28-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
27 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 26-12-2020 29-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
28 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 27-12-2020 30-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
29 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 28-12-2020 31-12-2020 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
30 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 29-12-2020 01-01-2021 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
31 COMBO 3N2Đ HOTEL COLLINE ĐÀ LẠT + VÉ MÁY BAY VN AIRLINE + XE KHỨ HỒI SÂN BAY 30-12-2020 02-01-2021 3 ngày 2 đêm 3.713.000 VNĐ ĐẶT NGAY
STT Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá
STT Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá
STT Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá
STT Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá

Hỗ trợ trực tuyến

0919 211 848

028 3547 4008

Thông tin liên hệ

support@ginatours.com