Bạn đang lên kế hoạch du lịch trong năm mới cùng gia đình và bạn bè chưa? Hãy cùng Ginatour tham khảo những điểm đến hấp dẫn nhé.
Chọn tour để tham khảo chương trình

STT Tour Ngày đi Số ngày Giá
1 DU NGOẠN ĐÀI LOAN (Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng) 24-05-2018
31-05-2018
5N5D 11.490.000đ
11.490.000đ
ĐẶT NGAY
2 HÀNH TRÌNH VỀ MIỀN ĐẤT PHẬT 24-05-2018
4N3D 11.500.000đ
ĐẶT NGAY
3 VI VU MÙA HÈ Ở DUBAI 10-05-2018
23-05-2018
31-05-2018
4N4D 21.990.000đ
21.990.000đ
21.990.000đ
ĐẶT NGAY
4 VI VU VUI HÈ Ở ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – GIA NGHĨA – CAO HÙNG 26-05-2018
4N4D 11.500.000đ
ĐẶT NGAY
STT Tour Ngày đi Số ngày Giá
1 HÀNH TRÌNH VỀ MIỀN ĐẤT PHẬT 21-06-2018
4N3D 11.500.000đ
ĐẶT NGAY
2 VI VU MÙA HÈ Ở DUBAI 14-06-2018
28-06-2018
4N4D 21.990.000đ
21.990.000đ
ĐẶT NGAY
3 VI VU VUI HÈ Ở ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – GIA NGHĨA – CAO HÙNG 30-06-2018
4N4D 11.500.000đ
ĐẶT NGAY
STT Tour Ngày đi Số ngày Giá
1 HÀNH TRÌNH VỀ MIỀN ĐẤT PHẬT 12-07-2018
4N3D 11.500.000đ
ĐẶT NGAY
2 VI VU MÙA HÈ Ở DUBAI 11-07-2018
4N4D 21.990.000đ
ĐẶT NGAY
STT Tour Ngày đi Số ngày Giá
1 VI VU MÙA HÈ Ở DUBAI 08-08-2018
29-08-2018
4N4D 21.990.000đ
27.990.000đ
ĐẶT NGAY
STT Tour Ngày đi Số ngày Giá
1 VI VU MÙA HÈ Ở DUBAI 02-09-2018
4N4D 27.990.000đ
ĐẶT NGAY
STT Tour Ngày đi Số ngày Giá