ĐỊA ĐẠO CỦ CHI

 
  • Mã chương trình: CC01
  • Thời gian: 1 ngày
  • Điểm khởi hành: HỒ CHÍ MINH
  • Điểm đến: HỒ CHÍ MINH
339.000 VNĐ

TRẢI NGHIỆM VÙNG ĐẤT THÉP ĐỊA ĐẠO CỦ CHI

Một kỳ tích anh hùng , hầm chui ngầm tam giác sắt trong lòng đất

Khởi hành: Hàng ngày

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ăn sáng
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahutytu

r6e5e5r

ăn sáng
r6e5e5r

6r56r565r65

STT Ngày đi Ngày về Số ngày Giá

Chi tiết dịch vụ
Cảm nhận khách hàng Viết đánh giá